Koordinatorn – nytt stöd i sjukskrivningen

Välkommen till en nationell konferens om rehabkoordinering i hälso- och sjukvården.

Anmäl dig

Program och anmälningsformulär Koordinatorn - nytt stöd i sjukskrivningen

Konferensen ska ge ökad kunskap om olika metoder och arbetssätt och aktuell forskning för att du praktiskt ska kunna ta dig an uppdraget och öka samarbetet med exempelvis arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Medverkande föreläsare talar inom områden som Verktyg/metoder, Återgång i arbete, Stöd till patienten, Samverkan, Fördjupad kunskap samt Uppdraget/rollen. I metodverkstaden delar landsting/regioner med sig av egna goda exempel på arbetssätt och metoder. Metodverkstaden ger utrymme till att utbyta erfarenheter, inspireras och lära av varandra.

Konferensen öppnas av SKL:s ordförande Lena Micko och avslutas av socialminister Annika Strandhäll.

Delar av konferensen kommer att webbsändas och kommer även att kunna ses i efterhand.

Webbsändning Koordinatorn - nytt stöd i sjukskrivningen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot