Kriskommunikation

Kommunikationshanteringen under en kris påverkar i allra högsta grad hur krisen utvecklas – om den eskalerar eller går att minimera.

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till en konferens om kriskommunikation.

10.05-11.05 Terrordådet på Drottninggatan

Fredag i Stockholm. En lastbil kör med full fart i folkmassan på Drottninggatan den 7 april 2017 14.53. En av Stockholmspolisens stora utmaningar blir att kommunicera snabbt och korrekt i en situation med stor ryktesspridning, och där intresset är enormt från såväl internationell press som lokalinvånarna i Stockholm. En självklar del i arbetet blir bland annat samverkan med länets kommuner och regionala intressenter.

Föreläsare: Carina Skagerlind och Towe Hägg, presstalespersoner, Stockholmspolisen

11.15-12.20 När drevet går - så undviker du förtroendekriser

Kriskommunikationsexperten Jeanette Fors-Andrée har arbetat med förtroendekriser i 13 år och har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser och mediala granskningar. Jeanette delar med sig av hur förtroendekriser kan undvikas och hur man gör när väl drevet går. Hon ger också handfasta råd för hur man använder sociala medier mitt under en eskalerande kris.

Föreläsare: Jeanette Fors-Andrée, kris- och medierådgivare, Jeanette Fors-Andrée AB

Lunch

13.10-14.00 Lärdomar från krisen i Kommunal

Onsdagen den 13 januari 2016 publicerade Aftonbladet den första artikeln om missförhållandena i Kommunal. Åtta dagar senare – efter avgångar och medlemsflykt – var Kommunal ett skadat fackförbund.

Vilka är de viktigaste lärdomarna? Hur har Kommunal förändrat sin kommunikation efter krisen? K6 Konsulter, som på uppdrag av Kommunal utvärderat kommunikationsarbetet, delar
med sig av de slutsatser som går att dra efter krisen.

Föreläsare: Åsa Gunnarsson och Anders Malmsten, K6 Konsulter, samt Karin Hagman, kommunikationschef, Kommunal

14.00–14.30 Lugnet före stormen – så arbetar Västerås stad vid kriser

Sätt struktur när det är lugnt för att kunna vara flexibel när det hettar till. Skogsbranden, IKEA-morden, pantbanksrån där skolklasser hamnat i skottgluggen – medarbetare från Västerås stad har hanterat kommunikationen kring flera allvarliga händelser de senaste åren.

Kommunikationsstrategen Jonas Tronêt berättar om hur Västerås stad utvecklat processer, rutiner och checklistor för att lyckas kommunicera klokt i krissituationer.

Föreläsare: Jonas Tronêt, kommunikationsstrateg, Västerås stad

Fika

14.50–15.30 När vattnet inte längre går att dricka – vad gör man då?

Obegränsad tillgång till friskt dricksvatten är någonting de flesta i vårt land tar för givet. Så när vattnet i centrala Lund fick kokas i en dryg månad och Eslövsborna förlorade hela sin dricksvattenförsörjning, då drabbar det många fort och hårt. Hur kommunicerar man i en kris som drabbar hela samhället? Och vad gör man när krisen drar ut på tiden?

VA SYD delar med sig av sina erfarenheter från kriser där kommunikationen har haft avgörande betydelse.

Föreläsare: Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör, VA SYD

15.30-16.15 Att kriskommunicera om smitta

Under våren 2017 drabbades flera barn i Nyköpings kommun av bakterieorsakad hjärnhinneinflammation. Landstinget Sörmland berättar om kommunikationsarbetet kring utbrotten samt om den stora vaccinationsinsatsen som genomfördes för att stoppa smittan. En framgångsfaktor var det nära samarbetet med Nyköpings kommun som gjorde det möjligt att nå fram till alla berörda, även de som inte talade svenska.

Föreläsare: Maria Karlsson, kommunikationsdirektör, Landstinget Sörmland, samt Robert Karlsson, kommunikatör, Nyköpings kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot