Kulturkonferens 2017

Mötesplatser är avgörande för ett öppet samhälle – platser där vi kan mötas, skapa tillsammans, ta del av konst- och kulturupplevelser, samtala och debattera. SKL:s kulturkonferens belyser och diskuterar behovet av mötesplatser, särskilt i en tid av ökad segregering och polarisering.

Anmäl dig

Inbjudan och program (PDF, nytt fönster)

Mötesplatser

Bibliotek, museer, konsthallar, kulturskolor, biografer, teatrar och samlingslokaler ger möjlighet att mötas och är utmärkta arenor för samhällsdebatt. Många kulturverksamheter är redan, eller har ambitionen att vara, platser där olika delar av befolkningen möts. Det offentliga rummet, torgen, badstränder, parker används också för att låta angelägen kulturverksamhet äga rum där människor ändå möts.

Konferensen tar upp hur man kan lyckas med att skapa och utveckla mötesplatser, vilka förutsättningar som behövs och vilka utmaningar man möter i arbetet. Du kommer att möta internationella gäster, tjänstepersoner, politiker och kulturskapare, få ta del av forskning och dela erfarenheter, verktyg och idéer.

Ur programmet:

 • Angela Oguntala (UK), kommer tala utifrån sitt arbete med strategiska framtidsstudier och trendanalyser.
 • Fred Kent (US), Project for Public Spaces, kommer att tala om internationella erfarenheter, metoder och visioner för platsskapande.
 • Agneta Stark, samhällsdebattör och tidigare rektor vid Högskolan i Dalarna som kommer djupdyka i den svenska grundlagen och förutsättningar för demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Issa Touma, konstnär och fotograf baserad i Syrien och fristadskonstnär i Gävle erbjuder en workshop.
 • Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiministern samtalar med Karin Thomasson, 4:e vice ordförande SKL:s styrelse.
 • Beata Jungselius, Göteborgs universitet, delar med sig av kunskaper om sociala medier som mötesplatser.
 • Oliver Vanges (DK), Lokale og Anlægsfonden, talar om anläggningsutveckling.
 • Josephine Nellerup, strateg på stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, talar om stadsplanering och behovet av mötesplatser.
 • Samtal mellan Olof Lavesson och Gunilla Carlsson, ordförande, respektive vice ordförande i riksdagens kulturutskott som kommer samtala med Marie-Louise Rönnmark och Catrin Hulmarker ordförande, respektive vice ordförande i SKL:s beredning för kultur och fritid.
 • Destination Uppsala berättar om sitt säkerhetsarbete i samband med evenemang tillsammans med Greta Berg, SKL.
 • Folkets Hus och Parker kommer dela med sig av sitt arbete med att skapa nya medborgardrivna mötesplatser och många fler kommer medverka.
 • Rörelsen gatans röst och ansikte delar med sig av sina erfarenheter av att bygga upp mötesplatser.
 • Innovationsguiden berättar om användardriven innovation inom det offentliga.

Värdar för dagarna är Gävle kommun och Region Gävleborg. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot