Kunskapsdag om EU:s livsmedelsrevisioner

SKL bjuder in till en kunskapshöjande eftermiddag där vi tillsammans med representanter för EU-kommissionen, Livsmedelsverket och Stockholms Stad fördjupar oss i EU:s regelverk kring offentlig kontroll och om hur revisionerna går till rent praktiskt.

Anmäl dig

SKL bjuder in till en kunskapshöjande eftermiddag om EU-kommissionens livsmedelsrevisioner (SANTE F) där vi fördjupar oss i EU:s regelverk kring offentlig kontroll och om vilka mål och prioriteringar som styr arbetet.

Program

13.00–13.10

EU i den kommunala verkligheten – SKL:s påverkansarbete för en ny kontrollförordning

Jerker Stattin, internationell chef på SKL, berättar om hur SKL arbetar med påverkansarbete på EU-nivå och hur förbundet arbetade för att påverka den nya kontrollförordningen när den förhandlades under åren 2013-2016.

13.10–14.10

Revision från EU-kommissionen – till nytta för landets kontrollsystem

Lena Englund från EU-kommissionens direktorat F: Hälsa och Livsmedel: revision och analys på Irland berättar om EU:s regelverk kring offentlig kontroll och om vilka mål och prioriteringar som styr deras arbete. Hon ger också tips och rekommendationer om hur svenska myndigheter bör förbereda sig inför EU:s revisioner.

14.10–14.40

Fikabuffé och mingel

14.40–16.00

EU:s livsmedelsrevisioner – så här funkar det!

Åsa Eneroth och Christina Spens från Livsmedelsverket och Kristine Fornander från Stockholms Stad berättar om hur EU- kommissionens livsmedelsrevisioner (SANTE F) går till. Vad händer rent konkret under en revision? Vad måste man tänka på? Vilket stöd kan man få från andra kommuner? Var hittar man dokumentation om tidigare revisioner och vad är fokus för årets revisioner?

16.00–16.45

Diskussion och vägen framåt

Under ledning av Michael Öhlund, SLK, diskuterar vi hur vi kan arbeta tillsammans för att få bättre resultat på EU:s revisioner. Hur släcker vi avvikelser? Hur kan vi tillsammans påverka vad som behöver göras och hur hjälper vi varandra inför revisionerna?

16.45

Avslutning


Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot