Kunskapsdag om konstgräs och mikroplastläckage

Boka den 19 september för att träffa andra med samma utmaningar och diskutera lösningar för framtiden.

Anmäl dig

Preliminärt program

09.00

Registrering och kaffe

09.45

Inledning

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL, presenterar SKL:s medverkan i konstgrässammanhang samt presentation av dagens föreläsningar och diskussioner.

10.00

Konstgräsplanerna och fotbollens utveckling

En introduktion till temat för dagen genom ett nedslag i konstgräsplanernas historiska utveckling.

Nils-Olof Zethrin, Expert idrott och fritid, SKL.

10.20

Konstgräsplaners utbredning och miljöpåverkan

Presentation av marknadsläget, tekniska lösningar och känd miljöpåverkan från konstgräsplaner i Norge och Sverige.

Bjørn Aas, Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet /SIAT.

11.00

Miljölagstiftning och myndigheters vägledningar som styr konstgräsplaners anläggande och drift

Andrea Hjärne, stadsjurist Malmö stad och representanter från centrala miljömyndigheter som besvarar frågor om hur myndigheternas vägledning inom området ser ut.

11.45

Lunch

12.45

De kommunala exemplen – hur gör Växjö och Järfälla kommuner?

 • Peter Bengtsson, Platschef Arena service, Kultur- och fritidsförvaltningen Växjö kommun. berättar om hur Växjö, utifrån Naturvårdsverkets konstgräsvägledning, tagit fram en handlingsplan relaterat till konstgräsplaner.
 • Pernilla Järverot, Kultur- och fritidsdirektör, Järfälla kommun berättar om hur de har hanterat konstgräsfrågan i relation till mål och krav från idrotten och miljötillsynen.

13.30

SKL:s beställargrupp för upphandling av hållbara konstgräsanläggningar

Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKL.

14.00

Fika

14.30

Diskussionspass, erfarenhetsutbyte i salen

Exempel på temafrågor:

 • Bygga nytt, hur då?
 • Mättekniker – hur gör ni?
 • Lagstiftningen – ger den tillräckligt stöd?
 • Vem har ansvaret för drift och anläggning?
 • Vad kostar drift och inköp vad får det kosta?
 • Hur ser framtiden ut?
 • Hur gör ni i er kommun med upphandling av nya planer?
 • Vilka krav är lämpliga på breddfotbollsplaner och elitplaner?
 • Andra teman som uppkommit under dagen?

15.15

Vad händer framöver hos de centrala myndigheterna, SKL, beställargruppen konstgräs och hur har andra länder gjort?

SKL med flera.

15.45

Sammanfattning av dagen

Karin Peedu, Nils-Olof Zehtrin och Fredrik Bäck, SKL sammanfattar dagen och summerar vad vi kommit fram till.

16.00

Avslutning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot