Kurs i LVU

SKL erbjuder en tvådagarskurs där vi går igenom gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga. Vi diskuterar den praktiska tillämpningen, med särskild inriktning på domstolsprocessen.

Anmäl dig

Innehåll

Alla barn har rätt att få omvårdnad och att växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn och unga som riskerar fara illa och vars föräldrar brister i sin föräldraförmåga, men vad händer när vårdnadshavarna eller den unge inte vill samarbeta med socialnämnden?

SKL erbjuder en tvådagars kurs där vi går igenom gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga. Vi diskuterar den praktiska tillämpningen, med särskild inriktning på domstolsprocessen.

Under kursen går vi igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. 

Programpunkter

 • Lagens syfte
 • Beslutsfattande;
  • Delegation
  • Kompletterande beslutanderätt
 • Förutsättningar för vård;
  • Miljöfallen
  • Beteendefallen
  • Den unge har fyllt 18 men inte 20 år
  • Förutsättningar för tvång
 • Omedelbart omhändertagande
 • Polishandräckning
 • Ansökan om vård;
  • Ansökans innehåll och utforming
 • Placeringsbeslut
 • SiS särskilda ungdomshem
 • Handläggningen i domstol;
  • Offentligt biträde och ställföreträdare
  • Omedelbart omhändertagande
  • Tidsfrister
  • Förvaltningsrättens utredningsskyldighet
  • Bevisning
  • Muntlig förhandling
  • Övriga domstolsprövningar
  • Överklagande
 • Att föra talan
 • Offentlighet och sekretess
 • Socialnämndens vårdansvar
 • Umgänge;
  • Umgängesbegränsningar
  • Hemlighållande av vistelseort
 • Övervägande och omprövning
 • Vårdens upphörande
 • Mellantvång
 • Flyttningsförbud
 • Tillfälligt flyttningsförbud

Medverkande

Förbundsjuristerna Emilia Danielsson och Ylva Lindblom, båda på SKL, avdelningen för juridik och advokaten Felix Nelson, CJ Advokatbyrå. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot