Kurs om krav på e-handel och PEPPOL vid upphandlingar

Kursen riktar sig till er som gör upphandlingar i kommuner, regioner och statliga myndigheter där ni vill kunna ställa krav på e-handel, e-fakturering samt PEPPOL som kommunikation.

Anmäl dig

Välkomna till denna grundkurs om hur man kan ställer krav på e-handel och PEPPOL i upphandlingar av varor och tjänster.

Kursens innehåll

Kursen utgår från SFTI:s handledning Krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster och ger deltagarna möjlighet att diskutera egna tillämpningar. Vi kommer under kursen också att beskriva hur PEPPOL fungerar i praktiken samt kort beskriva de olika standardmeddelanden i inköpsprocessen. Se mer om PEPPOL på DIGG

E-handelsmognaden ser olika ut i olika branscher och det är viktigt att lägga sig på rätt nivå för att ta hem nyttan med e-handel men även göra det enkelt för leverantörer. Det är viktigt att på ett enkelt sätt beskriva e-handel och PEPPOL för att underlätta för anbudsgivare.

Kursen varvar teori med praktiska workshoppar.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot