Kust- och havsplanering

Kusterna och haven tillhör våra viktigaste naturtillgångar och det är många som konkurrerar om kusterna och haven som resurs. Vi vill använda oss av allt det som kust och hav har att erbjuda och samtidigt planera och agera så att de bevaras inför framtiden.

Anmäl dig

Innehåll

Program Kust- och havsplanering (PDF, nytt fönster)

Kusterna och haven tillhör våra viktigaste naturtillgångar och det är många som konkurrerar om kusterna och haven som resurs. Kommunerna har genom Plan- och bygglagen, PBL, en nyckelroll i kustzons- och territorialhavsplaneringen. Samtidigt har Havs- och vattenmyndigheten ansvar för den nationella havsplaneringen och för närvarande pågår ett arbete med att ta fram tre nationella havsplaner. För att vi tillsammans ska kunna ta ansvaret för både kusterna och haven krävs ett omfattande samarbete mellan både kommuner och stat.

SKL bjuder in till ett seminarium med fokus på den kommunala kust- och havsplaneringen. Syftet med dagen är att stärka kommunernas möjligheter att ta fram underlag och verktyg för det egna arbetet samt att bidra till dialogen mellan den kommunala nivån och nationella aktörer som på olika sätt arbetar med kusterna och haven.

Medverkar gör Vaxholms stad, Tillväxt Norra Bohuslän, Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Boverket.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot