Landsbygdskonferens 2018

SKL:s årliga Landsbygdskonferens kommer att utgå från den landsbygdsproposition som regeringen lämnat in till riksdagen och vi kommer även att ta del av EU-kommissionens tankar kring den framtida europeiska jordbrukspolitiken och dess inverkan på Sveriges landsbygder. Välkommen till Stockholm den 13 juni.

Anmäl dig

Moderator: Per Sandgren, Arena för tillväxt

Program

(med reservation för ändringar)

10.00

Gunilla Glasare, Avdelningschef Tillväxt och samhällsbyggnad, SKL hälsar välkommen.

10.15

Tillgänglighet till offentlig och kommersiell service

Tillväxtverket presenterar en ny rapport kallad ”Tillgänglighet till offentlig och
kommersiell service 2018”. Bland annat påvisas att tillgängligheten varierar stort i
landet, samtidigt som digitalisering och teknikomvandling väntas påverka
tillgängligheten i framtiden.
Pär-Ove Bergqvist, Tillväxtverket.

10.45

Service i samverkan

Representant från Hela Sverige ska Leva
Ett exempel på hur man kan arbeta med tillgänglighet till service är projektet ”Service i
samverkan”, som ska ge ökad service i landsbygdsområden genom att involvera
lokalsamhället och det lokala näringslivet i planering och genomförande. Totalt deltar 11
kommuner i projektet.

11.15

En sammanhållen landsbygdspolitik

Stefan Renlund, Regeringskansliet
Den 19 mars överlämnade regeringen sin landsbygdsproposition till riksdagen.
Propositionen är skriven utifrån det slutbetänkande som den parlamentariska
landsbygdskommittén lämnade i januari 2017. Regeringskansliet informerar om
propositionens innehåll och arbetet framåt.

11.45

Panelsamtal om den nya landsbygdspropositionen

Vi samtalar om vad den nya landsbygdspropositionen egentligen innebär och vad man
kan vänta sig för effekter av den nya politiken på regional och lokal nivå runt om i
Sverige.
I panelen deltar Lotti Jilsmo, Västerviks kommun, Peter Lindroth, ordförande i
Småkom samt Tobias Thomson, Region Västerbotten.

12.15

Lunch.

13.15

EU:s framtida jordbrukspolitik

Representanter från DG AGRI (EU-kommissionen)
Den 2 maj presenterade Europeiska Kommissionen sitt förslag till ny långtidsbudget för
EU. Cirka en tredjedel av denna budget går idag till den gemensamma
jordbrukspolitiken, men hur blir det i framtiden?

14.15

Fika.

14.30

Så arbetar SKL vidare med landsbygdsfrågor

SKL avrundar dagen med att delge hur man från förbundets sida avser att arbeta vidare
med landsbygdsfrågor samt vad man ser som prioriterade områden framöver.
Deltar gör bland annat; Gustaf Rehnström, SKL och Jan-Ove Östbrink, SKL

15.00

Konferensen avslutas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot