Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Stockholm

Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

Anmälan öppnar i början av 11 juni 2018.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot