Leda för resultat för kommundirektörer

SKL erbjuder Leda för Resultat för Kommundirektörer, ett program för dig som är högsta tjänsteperson i kommunen. Programmet erbjuder en mötesplats där du tillsammans med andra kommundirektörer får möjlighet att utforska området mål och resultatstyrning med särskild inriktning på ledarskap för bättre resultat.

Anmäl dig

Vad får brukare och medborgare får ut av sina pengar

Programmets fokuserar på hur man förfl yttar perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till de resultat som uppnås i verksamheternas service till brukare och medborgare, med andra ord vad brukare och medborgare får ut av sina skattepengar. Du får ta del av spetskompetens från forskning och praktik, arbeta med utmaningar i den egna organisationen och bygga nätverk med andra chefer och organisationer.

Det här ger programmet dig

Deltagandet i programmet ska utveckla din förståelse, kunskap och förmåga att:

  • Identifiera och förstå resultat
  • Analysera och använda resultat samt förståelse för resultatens koppling till mål
  • Säkerställa strukturer som stödjer resultatutveckling
  • Kommunicera resultat internt och externt samt bygga en resultatkultur

Programmets upplägg

Programmet omfattar 8 dagar (2 dagar x 4 tillfällen) och genomförs på Långholmen
konferens centralt i Stockholm. Programmet har 20 platser. Vid färre än 14 deltagare
ställs programmet in alternativt flyttas fram i tid.

Datum och mötesplatser

  • 16–17 april 2018, Långholmen konferens, Stockholm
  • 18–19 juni 2018, Långholmen konferens, Stockholm
  • 17–18 september 2018, Långholmen konferens, Stockholm
  • 3–4 december 2018, Långholmen konferens, Stockholm

Varje modul startar kl. 10.00 dag 1 och avslutas kl. 15.00 dag 2.

Programansvariga

Märit Melbi och Linda Persson-Melin

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot