Leda för Resultat - kommunledningen, Stockholm

Erfarenheter visar att styrningen först fungerar då politiken flyttar fokus till verksamhetsresultat. För att få till en fungerande resultatstyrning krävs nya kunskaper. Du kommer att få lyssna på experter från SKL, ta del av goda exempel från kommuner samt möjlighet att diskutera med politiker och tjänstemän från andra kommuner.

Anmäl dig

Programinnehåll

09.30 – 10.00

Kaffe

10.00 – 10.10

Introduktion och välkommen

10.10 – 10.40

 • Vad är mål- och resultatstyrning?
 • Vilka är erfarenheterna av målstyrning? Problem och fördelar.
 • Hur samspelar mål och resultat?
 • Vad innebär ett ökat fokus på resultat?
 • Vilka är lärdomarna?
 • Hur gör vi mål- och resultatstyrning till politikens verktyg?

10.40 – 11.30

Utan uppföljning och analys inga resultat!

 • Vilka mått är viktiga och vilka kan man lita på?
 • Går allt att mäta?
 • Hur förstår vi vad resultatmått faktiskt betyder?
 • Hur bygga styrningens röda tråd, så att förbättringar faktiskt genomförs?
 • Analys och förslag till åtgärder, hur presenteras detta för politiken?

11.30 – 12.00

Gruppdiskussioner
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef från en exempelkommun berättar om hur de tillsammans arbetar med styrning och uppföljning.

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Helsingborg, Sveriges Kvalitetskommun 2017
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande och Palle Lundberg, kommundirek-tör, båda från Helsingborg, berättar om hur de tillsammans arbetar med styrning och uppföljning och hur de försöker bygga en resultatkultur.

13.45 – 14.30

Att leda för resultat!

 • Vad är politikernas och vad är tjänstemännens olika roller?
 • Hur engagerar vi medarbetarna?
 • Går det att bygg en resultatkultur? Hur bedrivs förbättringsarbetet?
 • Medborgarperspektiv eller brukarmedverkan?

14.30 – 14.50

Fika

14.50 – 15.20

Gruppdiskussioner

15.20 – 15.30

Sammanfattning och avslutning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot