Leda för Resultat, kommunledning, Östersund

Erfarenheter visar att styrningen först fungerar då politiken flyttar fokus till verksamhetsresultat. För att få till en fungerande resultatstyrning krävs nya kunskaper. Du kommer att få lyssna på experter från SKL, ta del av goda exempel från kommuner samt möjlighet att diskutera med politiker och tjänstemän från andra kommuner.

Anmäl dig

Detta seminarium har samma innehåll som de seminarium som genomfördes under hösten 2016 och våren 2017.

Program

Programinnehåll hösten 2017 samt övrig information (PDF, nytt fönster)

Det är politikens ansvar att styra kommunen så att skattekronor används på ett effektivt sätt och att tjänster med bra kvalitet erbjuds till invånarna. Många gånger har denna styrning i stort begränsats till fördelning av pengar till olika verksamheter. Mål för vad som ska uppnås har ofta varit allmänt formulerade och svåra att följa upp. Viktiga frågor som kräver svar är:

  • Hur sätter vi få men tydliga mål?
  • Hur mäter vi resultat?
  • Hur navigerar vi i den uppsjö av olika mått som finns tillgängligt i olika media, databaser och rapporter?
  • Hur tolkar vi och analyserar resultatmått?
  • Vad är politikens och vad är tjänstemännens roll i styrning? Hur skapar vi en resultatkultur?

Välkommen! 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot