Leda och styra för hållbar jämställdhet

En grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering. Genom att tillämpa strategin på konkreta exempel och din egen verksamhet lär du dig grunderna i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete.

Anmäl dig

Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att jämställdhet blir en del av det ordinarie styr- och ledningssystemet. Under två kursdagar, eget arbete på hemmaplan och en återträff efter cirka ett halvår (10 april 2018), får du en chans att tillämpa kunskaper i jämställdhet och förbättringsarbete i din egen verksamhet.

Leda och styra för hållbar jämställdhet ges också som uppdragsutbildning. Kontakta SKL för offert och bokning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot