Leda och styra för hållbar jämställdhet

Leda och styra för hållbar jämställdhet är en utbildning i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete för politiker och chefer, samt anställda som arbetar på strategisk nivå med uppföljning och utveckling.

Anmäl dig

Utbildningen bygger på växelverkan mellan jämställdhet och kvalitetssäkring. Genom strategin
jämställdhetsintegrering synliggörs hur verksamheten kan utgå från både kvinnors och mäns villkor och behov, vilket leder till bättre service, bättre träffsäkerhet i beslut och bättre kvalitet i utförandet.

Deltagarna får kunskap om könsmönster inom det egna verksamhetsområdet och verktyg för att åtgärda kvalitetsbrister som hänger samman med bristande jämställdhet, men även om hur andra faktorer än kön är viktiga i arbetet, som t.ex. etnicitet och ålder. Två dagars teori
och gruppövningar följs av ett förbättringsarbete i den egna verksamheten, som redovisas vid en uppföljning efter cirka sex månader.

Kommuner eller landsting som vill ta del av utbildningen, förutsätts delta med såväl politiker, högre chef och nyckelperson.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot