Leverantörsdialog om konstgräs

SKL bjuder in till en leverantörs- och intressentdialog om upphandling av konstgräs. Vi kommer att diskutera livskostnadskalkyler (LCC) med externa miljöeffekter, utvärderingsmodeller för nya lösningar samt kravställning för att hindra mikroplastspridning.

Anmäl dig

Inbjudan och preliminärt program (PDF, nytt fönster)

Preliminärt program

08.30–09.00

Kaffe

09.00–09.20

Inledning, samt bakgrund och syfte med SKL:s  beställargrupp konstgräs

Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKL och Torbjörn Neiman, utvecklingschef inom idrott och kultur för kommunerna i Stockholms län, representerar FSKF.

09.20–09.40

Utmaningar och förslag på LCC

Charlotte Palmgren, Upphandlingsmyndigheten och Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKL

09.40–10.00

Gruppdiskussion - LCC

10.00–10.35

Återrapportering - LCC

10.35–10.50

Kaffe

10.50–11.10

Exempel på krav på granulatfri anläggning

11.10–11.30

Gruppdiskussion - krav

11.30–11.50

Återrapportering - krav

11.50–12.00

Avslutning

Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKL 

Mer information inför mötet och referensmaterial kommer kontinuerligt att publiceras på SKL:s hemsida:
Beställargrupp konstgräs

Den 19 september anordnar SKL även en konferens om konstgräs för sina medlemmar som kan bidra med fler frågeställningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot