Lokala lägesbilder med fokus på våldsbejakande extremism

Välkomment till en spännande dag då vi tittar på olika sätt att ta fram lokala lägesbilder för att kunna arbeta strukturerat mot våldsbejakande extremism.

Anmäl dig

9.30–10.00

Registrering och fika.

10.00–10.10

Inledning.

10.10–10.30

Vikten av att arbeta utifrån lokala lägesbilder.

10.30–10.50

Anna Lekvall, Centret mot våldsbejakande extremism, (CVE), om hur centret ser på lokala lägesbilder.

10.50–11.00

Kort paus.

11.00–11.40

Polisens arbete med lokala lägesbilder, Daniel Jacobsson, Polismyndigheten.

11.40–12.20

Brottsförebyggande rådets syn på lokala lägesbilder, Linda Lindblom och Daniel Vesterhav, Brottsförebyggande rådet (Brå).

12.20–13.10

Lunch.

13.10–14.00

Så arbetar men med lokala lägesbilder i Norge, Yngve Carlsson, Norska kommunförbundet.

14.00–14.40

Så vinner vi kampen om värderingarna

Jonas Hult chef och Birgitta Månsson, Trygghets och preventionssamordnare, Malmö Stad om hur lokala lägesbilder som grund kan lokala intressenter och beslutsfattare att använda
sig av information om risk- och skyddsfaktorer för att välja ut insatser riktade mot
områdets specifika utmaning.

14.40–15.10

Fika.

15.10–15.50

Länsstyrelsen i Dalarnas och Ludvika Kommuns arbete med lokala lägesbilder, Ulrika Jutesund och Anette Andersson.

15.50–16.00

Avslutning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot