Lönepolitisk grundkurs

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Pactaföretag. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

Anmälan och inbjudan öppnar den 11 juni 2018.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot