Lönepolitisk grundkurs

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Sobona
– Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen kommer bland annat att innehålla följande:

  • Den lokala lönebildningen och strategiskt lönepolitiskt arbete
  • Genomgång av löneavtalens konstruktioner
  • Innebörden av och förutsättningar för att använda olika förhandlingsordningar.

Föreläsare

Förhandlare från förhandlingssektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Vill du ha föreläsningsbilderna att anteckna till rekommenderas att du skriver ut dessa själv från kurssidan och tar med till kurstillfället. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material ca 1 vecka innan kursstart. Observera att tillgång till materialet sker via e-post.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot