LSS - grundkurs

Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. I november ges en två dagars grundkurs för att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

Anmäl dig

Innehåll

Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär; Vilka ingår i personkretsen som har rätt till insatser? Vilka är insatserna? Hur ska handläggningen och verkställigheten gå till? Vad innebär lex Sarah? Hur förhåller sig SoL och LSS till varandra?

Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning. Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i deras dagliga arbete. Kursmaterialet är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext och vägledande rättsfall.

Kursmaterialet som skickas ut inför kursen ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med LSS-frågor. Kursmaterialet används också under kursdagarna och ska tas med till kursen.

Ur kursinnehållet

 • Kvalitetskrav
 • Rätten till insatser
 • Insatsernas innehåll
 • Handläggningsfrågor
 • Verkställighetsfrågor
 • Ansvarig kommun
 • SoL eller LSS?

Medverkande

Förbundsjuristerna Elinor Englund och Ylva Lindblom vid avdelningen för juridik på SKL.

Tider

Kursen börjar kl.10.00 dag 1, kaffe serveras då från kl 09.30. Kursen avslutas dag 2 kl.16.00.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Ylva Lindblom
  Förbundsjurist
 • Ellinor Englund
  FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot