Webbkonferens: Mångfald och inkludering i kommunikationen

En halvdags webbkonferens om att skapa inkluderande kommunikation - om att ha ett mångfaldsperspektiv, tänka normkritiskt, jämställt och jämlikt i kommunikationen.

Anmäl dig

OBS enbart webbsändning.

Webbkonferensen ger inspiration och tankar kring hur vi kan tänka normkritiskt, jämställt och jämlikt samt hur vi får en kommunikation som inkluderar och speglar mångfald.

Program

13.00-13.40 Inkludering i kommunikation – varför då?

Suzan Hourieh Lindberg talar om varför det är viktigt för marknads- och kommunikationsavdelningar att jobba med inkludering av fler perspektiv samt vad det innebär att arbeta med och i homogena team. Hon ger även konkreta tips på hur företag kan angripa frågan på en direkt "görbar" nivå.

Suzan är grundare av Diversity Management-nätverket och Head of Diversity Management på M/Volvo Car Mobility.

13.40-14.20 Youmo.se – ett sätt att nå unga nyanlända

Vad behöver unga nyanlända? Det var frågan som UMO (ungdomsmottagningen på nätet) ställde när de fick i uppdrag att kommunicera ämnen som sex, jämställdhet och psykisk hälsa till unga nyanlända i Sverige. Frågan blev också startskottet för Youmo.se - en sajt på flera språk.

Liselotte Nordh Rubulis, varumärkesansvarig, UMO.se, och Camilla Nilsson, projektledare på mångkulturella byrån KAPI, berättar om arbetet med webbplatsen och delar med sig av tips kring översättningar, format- och kanalval till mångkulturella målgrupper.

Paus (10 min)

14.30 – 15.05 Värmland satsar på jämlik och jämställd kommunikation

Jämställdhet är livsviktigt för Värmlands överlevnad. Det är utgångspunkten för Region Värmlands uppmärksammade jämställdhetssatsningen ”En riktig man”, som vill bryta könsnormer och mönster. Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg, och Kristofer Brüngel, kommunikatör, Region Värmland, berättar om satsningen samt om utfallet av arbetet med handboken "Schyst” – en guide till jämlik kommunikation.

15.05 – 15.35 Ge plats – utmaningar och framgångar med normkritisk kommunikation

Bilden av en ledare är fortfarande stereotyp. Förutfattade meningar om vem som kan ta ledarrollen och hur en sådan person ska vara, bete sig och se ut styr oss mer än vi kanske tror. Vad händer när vi utmanar de etablerade bilderna, byter roller och bryter mönster?

Helena Renström, marknadschef för Skellefteå kommun, berättar om varför satsningen ”Ge plats” är viktig för Skellefteås utveckling. Hon delar med sig av konkreta exempel och reflekterar kring utmaningar och framgångar med normkritisk kommunikation.

Paus (5 min)

15.35-16.05 Alla ska med – om inkluderande medborgardialog

Malin Svanberg, handläggare på SKL:s demokratisektion, ger råd kring en inkluderande medborgardialog i komplexa och konfliktfyllda frågor utifrån internationella och svenska erfarenheter. Bland annat kommer han att prata om hur man kan gå tillväga för att involvera fler och nya grupper, sådana som i vanliga fall kanske inte kommer till tals.

16.05-16.15 SKL satsar på jämställdhet

Magnus Jacobson, handläggare på SKL:s sektion för hälsa och jämställdhet, berättar om SKL:s arbete med jämställdhetsfrågor och ger konkreta tips kring att kommunicera inkluderande.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot