Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård, utbildning

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

Observera att tillfället är inställt

Utbildningen kommer att ge grundläggande kunskap i metodiken markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård. Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador.

Under kursen kommer man att diskutera bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot