Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

Anmäl dig

Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning och kan användas inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

Observera att antal deltagare är maximerat till 20 personer per tillfälle, så det är först till kvarn som gäller.

Om utbildningen

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador.

Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team. Det är en stor fördel om kursdeltagarna också deltar i de team som sedan kommer att granska tillsammans.

Under kursen kommer det att diskuteras bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat

Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Förkunskap hos målgruppen

För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet, till exempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsmaterial

I kostnaden ingår visst utbildningsmaterial som delas ut i samband med utbildningstillfället. Deltagarna får själva ansvara för att ha med sig handboken och tillhörande markörbilaga till utbildningsdagen. Psykiatrisk vuxenvård har en egen handbok och markörbilaga.

Samtliga handböcker och markörbilagor finns att beställa eller ladda ned från skl.se.

Kursledare

Kursledare är Pia Ram, verksamhetsutvecklare alternativt Helene Slottner, specialistsjuksköterska inom psykiatri och Charlotta Brunner, chefläkare och psykiatriker.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot