Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård, utbildning

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

Anmäl dig

Anmälningslänk och inbjudan till samtliga datum (PDF, öppnas i nytt fönster).

Utbildningen kommer att ge grundläggande kunskap i
metodiken markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård.
Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna genomföra egna granskningar av
journaler i syfte att hitta skador och vårdskador.

Under kursen kommer man att diskutera bakgrund, syfte,
metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av
förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt
lokal/central rapportering av resultat.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot