Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård, utbildning

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i patientsäkerhetshöjande arbete.

Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning och kan användas inom såväl
somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

Antalet deltagare till utbildningen är maximerat till 20 personer per tillfälle, så det är principen först till kvarn som gäller.

Om utbildningen

Deltagarna ska efter genomförd utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador.

Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team. Det är en stor fördel om
kursdeltagarna också deltar i de team som sedan kommer att granska tillsammans.

Under kursen kommer det att diskuteras bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av
markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat.

Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Förkunskap hos målgruppen

För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet som tillexempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsmaterial

I kostnaden ingår visst utbildningsmaterial som delas ut i samband med
utbildningstillfället. Deltagarna får själva ansvara för att ha med sig handbok och tillhörande markörbilaga till utbildningsdagen. Handbok och markörbilaga finns att beställa eller ladda ned från SKL:s webbutik.

Handbok, markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården

Kursledare

Kursledare är Carina Ålenius, specialistsjuksköterska inom intensivvård och Per Wiger, chefläkare och ortoped.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot