MasterClass e-dialog: Tekniken som stöd till fysiska dialoger

Alltför ofta ser vi digital dialog och fysiska möten som motsatser. Ofta bjuder vi in till dialogmöten på invanda vis. Här ser vi närmare på hur vi kan ta våra fysiska möten in i det nya årtusendet.

Anmäl dig

Program - MasterClass 3

Inbjudan: Master Class e-dialog tre tillfällen våren 2017 (PDF, nytt fönster)

På MasterClass 3 tar vi oss an frågorna:

  • Hur vi bäst kan använda oss av ny teknik i våra fysiska dialogmöten?
  • Hur vi kan digitalisera upplevelsen och hur vi kan se till att medborgare kan delta antingen online eller på plats i samma process?
  • Hur vi kan kombinera digitala metoder med fysiska möten för att utveckla dialogen?

Detaljerat program kommer att publiceras under våren 2017, men du kan anmäla dig redan nu.

Förutsättningar, upplägg

  • MasterClass formatet innebär en förväntan på aktivt deltagande från deltagarna samt möjlighet till stöd efter genomgången MasterClass.
  • Vi varvar teori och praktik.
  • Vi har valt aktuella teman baserat på feedback från deltagare i 2016 års MasterClasser.
  • Vi använder oss av framstående svenska och internationella experter som gästföreläsare, vilket innebär att vissa pass genomförs på engelska (framgår av inbjudan till respektive MasterClass).
  • Deltagare ges också tillgång till ett digitalt samarbetsrum för delning av material och erfarenheter. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot