MasterClass e-dialog: Tema gamification eller spelifiering

Det finns uppenbara möjligheter att använda nya metoder och arbetssätt, inspirerade av framgångsrika spel. Exempel från Sverige och utlandet där kommuner, landsting och offentliga institutioner använt sig av spel och spel principer för att engagera och motivera deltagare. Gästföreläsare är Henning Grubb Basballe, VD för Copenhagen Game Lab.

Anmäl dig

MasterClass (andra tillfället) program

Master Class e-dialog 2017, uppdaterad 2017-05-29 (PDF, nytt fönster)

Den privata sektorn har insett att insett att det går att använda spel principer för att engagera
kunder, öka deltagandet och skapa intresse för produkter och tjänster. Inom det offentliga har framåtblickande aktörer börjat titta på hur vi kan använda oss av spel för att förändra beteenden, öka inlärning och göra tidigare trista uppgifter roliga och stimulerande.

Vad betyder detta för medborgardialog och delaktighet?

Det finns uppenbara möjligheter att använda nya metoder och arbetssätt, inspirerade av framgångsrika spel. Exempelvis har fler och fler kommuner har börjat använda sig av Minecraft som ett dialogverktyg. Detta är dock bara början på vad som är möjligt.

Exempel

Vi ger exempel från Sverige och utlandet där kommuner, landsting och andra offentliga institutioner använt sig av spel och spel principer för att engagera och motivera deltagare, för att diskutera komplexa frågor och få fram allmänhetens insikter för att förbättra beslutsunderlag. Vi kommer att få se och pröva på praktiska verktyg samt diskutera möjligheter och svårigheter med att använda sig av detta på hemmaplan.

Gästföreläsare

Gästföreläsare är Henning Grubb Basballe, VD för Copenhagen Game Lab. Henning är en av Danmarks mest erfarna spelutvecklare vad gäller det offentliga, Henning kommer att göra sin
presentation på engelska. Copenhagen Game Lab arbetar med både analoga och digitala spel format och kombinerar dessa på banbrytande sätt för att skapa lärande upplevelser.

Förutsättningar, upplägg för deltagande

  • MasterClass formatet innebär en förväntan på aktivt deltagande från deltagarna samt möjlighet till stöd efter genomgången MasterClass.
  • Vi varvar teori och praktik.
  • Vi har valt aktuella teman baserat på feedback från deltagare i 2016 års MasterClasser.
  • Vi använder oss av framstående svenska och internationella experter som gästföreläsare, vilket innebär att vissa pass genomförs på engelska (framgår av inbjudan till respektive MasterClass).
  • Deltagare ges också tillgång till ett digitalt samarbetsrum för delning av material och erfarenheter. 

Vi bjuder in till varje MasterClass för sig, nästa tillfälle sker 2 november:

MasterClass 3: Blandade dialoger – tekniken som stöd till fysiska dialoger

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot