Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, Göteborg

SKL bjuder särskilt in dig som förtroendevald till en kostnadsfri seminariedag om medborgardialog kring inkludering och integration. Vi har tillsammans med forskare sedan 2010 utvecklat en modell för
att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor.

Anmäl dig

Program 10.00-16.00

Under dagen kommer du att få ta del av de erfarenheter som kommuner har av arbetet med medborgardialog i komplexa frågor. Vi kommer att ha ett särskilt fokus inkludering och integration och på rollen som förtroendevald i arbetet med medborgardialog. Vi kommer också fördjupa oss i legitimitet för våra institutioner och den lokala demokratin.

Introduktion

Politikerrollen i komplexa frågor

  • Makt och medskapande - politiskt ledarskap för en komplex tid - behöver vi
    arbeta annorlunda?
  • Vilka komplexa frågor ställs vi inför kring integration?

Lunch

 

Medborgardialog i komplexa frågor – SKLs modell

  • Introduktion till modell för medborgardialog i komplexa frågor
  • Erfarenheter från Linköping, Fagersta och Stockholm som arbetat i komplexa
    frågor enligt modellen.

Avslutande reflektioner

  • Vad kan och behöver förändras?
  • Hur kan SKL stödja er?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot