Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring inkludering och integration

SKL bjuder särskilt in dig som förtroendevald till en kostnadsfri seminariedag om medborgardialog kring inkludering och integration. Vi har tillsammans med forskare utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor.

Inbjudan till förtroendevalda (PDF, nytt fönster)

Ett flertal kommuner arbetar enligt modellen i frågor som rör inkludering och integration. Ett ämne som de senaste åren präglat samhällsdebatten och i SOM- institutets undersökningar visas vara en fråga som både oroar och leder till polarisering.

Under dagen kommer du att få ta del av de erfarenheter som kommuner har av arbetet med medborgardialog i komplexa frågor, med ett särskilt fokus på rollen som förtroendevald. Forskning kring arbetet som gjorts av forskare från Uppsala Universitet kommer också att presenteras.

Välkommen!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot