Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring inkludering och integration

SKL bjuder in dig som förtroendevald till en kostnadsfri seminariedag om medborgardialog kring inkludering och integration. Vi har tillsammans med forskare utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor.

Anmäl dig

Glöm inte att eventuellt ange behov av specialkost i din anmälan.

Program

Ett flertal kommuner arbetar enligt modellen i frågor som rör inkludering och integration. Ett ämne som de senaste åren präglat samhällsdebatten och i SOM- institutets undersökningar visas vara en fråga som både oroar och leder till polarisering.

Under dagen kommer du att få ta del av de erfarenheter som kommuner har av arbetet med medborgardialog i komplexa frågor, med ett särskilt fokus på rollen som förtroendevald. Forskning kring arbetet som gjorts av forskare från Uppsala Universitet kommer också att presenteras.

09:30-10:00 Smörgås och kaffe

Porgraminnehåll 10:00-16:00

  • Politikerrollen i komplexa frågor
  • Makt och medskapande - politiskt ledarskap för en komplex tid - behöver vi arbeta annorlunda?
  • Vilka komplexa frågor ställs vi inför kring integration?

Lunch

Medborgardialog i komplexa frågor – SKLs modell

  • Introduktion till modell för medborgardialog i komplexa frågor
  • Erfarenheter från Linköping, Fagersta och Stockholm som arbetat i komplexa frågor enligt modellen.

Avslutande reflektioner

  • Vad kan och behöver förändras?
  • Hur kan SKL stödja er?

Välkommen!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot