Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, Stockholm

SKL bjuder särskilt in dig till en kostnadsfri seminariedag om medborgardialog kring inkludering och integration. Vi har tillsammans med forskare sedan 2010 utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor.

Anmäl dig

Programinnehåll 10.00-16.00

Under dagen kommer du att få ta del av de erfarenheter som kommuner har av arbetet med medborgardialog i komplexa frågor.

Introduktion till medborgardialog i komplexa frågor - integration

  • Bakgrund till SKL:s arbete med medborgardialog i komplexa frågor
  • Varför medborgardialog i komplexa frågor?
  • Vilka komplexa frågor ställs vi inför kring integration?

Lunch

 

Medborgardialog i komplexa frågor – SKLs modell

  • Introduktion till modell för medborgardialog i komplexa frågor
  • Erfarenheter från kommuner som arbetat utifrån modellen

Avslutande reflektioner

  • Vad kan och behöver förändras?
  • Hur kan SKL stödja er?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot