Mer för fler - vad kan kulturskola och bibliotek göra för att nå fler?

SKL arrangerar tillsammans med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet en erfarenhets- och inspirationsdag om hur bibliotek och kulturskola kan nå fler.  

Anmäl dig

Kulturskolorna och biblioteken förväntas bidra till en meningsfull och bildande verksamhet för alla invånare. Men flera grupper står utanför och tar inte del av utbudet. Att bredda deltagandet är därför en aktuell fråga för många kommuner. 

Under 2018 har 32 kommuner deltagit i utvecklingsprogrammet Mer för fler, där deltagarna testat metoder och arbetssätt som brukar kallas användardriven innovation eller tjänstedesign. Målet har varit att utveckla nya arbetssätt och tjänster för att vara relevanta för fler och nå de grupper som idag inte deltar i verksamheterna.

Under dagen finns de deltagande kommunerna på plats för att berätta om sin process och vad den lett fram till för idéer och nya verksamheter.

Preliminärt program

Moderator: Anna Lindström

09.30–10.00

Registrering och kaffe

10.00–10.15

Välkomna!

Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet, och Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

10.15–10.40

Nytt, nyttigt, nyttiggjort – varför och hur kan vi arbeta med förnyelse och innovation?

Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor, SKL.

10.40–10.50

Dagens meny

Innehåll och förväntningar på dagen.

10.50–11.50

Testa tjänstedesignmetoder med Innovationsguiden

Vad innebär det egentligen att involvera användare och att samskapa lösningar tillsammans med dem ni finns till för? Hur kommer man på nya innovativa idéer? Nu har du möjlighet att genom korta övningar pröva metoder och tankesätt från tjänstedesign och få större förståelse för hur deltagarna i mer-för-fler har arbetat i praktiken. Ulrika Lundin och Sara Tunheden från Innovationsguiden leder oss igenom processen.

11.50–12.30

Miniseminarier

De kommuner som deltagit i Mer för fler finns på plats och presenterar sina erfarenheter och nya lösningar. Under detta pass väljer du tre kommuner att lyssna till.

12.30–13.30

Lunch

13.30–14.10

Miniseminarier, fortsättning

Under detta pass väljer du tre nya kommuner att lyssna till.

14.10–14.40

"Vadå användare... de möter vi ju hela tiden?"

Ett samtal om erfarenheter och utmaningar när vi sätter användaren i fokus.

14.40–15.00

Kaffe

15.00–15.45

Vi behöver utveckla välfärden tillsammans med medborgarna!

Joy Mogensen, borgmästare i Roskilde kommun i Danmark sedan 2011. För att stärka välfärdsuppdraget har Joy Mogensen systematisk arbetat för att göra medborgare mer involverade i hur politik skapas och förverkligas. (Joy kommer att tala på engelska)

15.45–16.00

Avslutning

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna Lindström
    Konsult
  • Linda Ahlford
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot