Miljöchefskonferens – Tema EU

SKL:s årliga konferens för miljöchefer och ansvariga för miljöfrågor i kommunerna hålls den 15–16 november i Stockholm. Ta chansen att diskutera med de centrala myndigheterna inom miljöområdet och med strategiska aktörer i Bryssel och träffa kollegor från andra kommuner.

Anmäl dig

Årets tema är EU och vi fördjupar oss kring det praktiska EU-arbetet:

  • Vad är på gång och hur kan det påverka oss och hur kan vi bli bättre på att påverka i EU?
  • Hur arbetar myndigheterna, Regeringskansliet och hur kan vi hjälpas åt för lyfta fram de konkreta exemplen från din kommun - som också är nyckeln till framgång i Bryssel!

Vi tittar också på vad som är aktuellt på hemmaplan, bland annat:

  • Naturvårdsverkets beställargrupper
  • förorenade områden
  • IT-säkerhet och digitalisering
  • samverkansavtal
  • kompetensbehov

Detaljerat program kommer efter sommaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot