Miljömålsdagarna 2018

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål.

Anmälan till miljömålsdagarna 2018

Miljömålsdagarna är en årlig mötesplats för uppföljning, erfarenhetsutbyte och framåtsyftande visioner för alla som arbetar med Sveriges nationella miljömål. Temat för årets Miljömålsdagar är ”Stora utmaningar, nya lösningar” och fokuserar på biologisk mångfald, kemikalier och klimat.

Länsstyrelsen i Uppsala län är värd för evenemanget som arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) i samarbete med bl a Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, SKL, Region Uppsala och Uppsala kommun.

Välkommen!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot