Momsdag 2018

SKL genomför den 26 september 2018 Momsdagen i Stockholm. En nyhetsdag för dig i kommun, landsting eller region som behöver uppdatera dina kunskaper inom momsområdet med senaste nytt.

Anmäl dig

Innehåll

Ett antal viktiga avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen, meddelade förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstagande från Skatteverket föranleder denna inbjudan till Momsdag.

Vad händer och vilka blir effekterna för kommuner, landsting och regioner?

Vi ägnar också tid av dagen åt att gå igenom momsersättningsregelverket med anledning av senare ändringar avseende bland annat HVB och stödboenden. En uppdatering av regelverket kombinerat med information om ändringar.

Tid

Dagen börjar klockan 10.00, kaffe serveras redan från 09.30. Dagen avslutas cirka 16.30.

Medverkande

Jeanette Fored SKL:s skatteexpert, ansvarar för dagen och innehållet. Fler talare kan bli aktuella.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot