Mötesplats Samhällssäkerhet 2017

Mötesplatsen är till för dig som är engagerad i frågor som totalförsvar, krisberedskap, våldsbejakande extremism, rättsväsende och strategiskt säkerhetsarbete.

Program och inbjudan hittar du på konferensens webbplats:
Samhallssakerhet.se

Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras av Kistamässan, i samarbete med SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folk och Försvar.

Årets mötesplats har tre teman:

  • Nytt totalförsvar - vad betyder det för Sverige?
  • Krisberedskap - hur bygger vi ett motståndskraftigt samhälle?
  • Att värna demokrati och öppenhet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot