Motverka mutor och korruption

SKL, Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO har med stöd av Institutet mot mutor, IMM, tagit fram ett verktyg i form av en överenskommelse för att hjälpa aktörer inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans att hantera korruptionsrisker.

Anmäl dig

Inbjudan till lunchseminarium 22 februari (PDF fil, nytt fönster)

Innehåll

Aktörer inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans förvaltar ett förtroende från allmänheten. Det är därför nödvändigt med nolltolerans mot mutor och korruption. De många mellanmänskliga relationerna som präglar sektorn medför särskilda risker ur korruptionshänseende. Det krävs kunskap för att kunna bemöta dessa risker.

SKL, Vårdföretagarna och  Arbetsgivarföreningen KFO har med stöd av IMM tagit fram ett verktyg i form av en överenskommelse för att hjälpa aktörer i sektorn att hantera korruptionsrisker.

Lunchseminarium

Varmt välkomna till lansering av överenskommelsen på ett kostnadsfritt lunchseminarium. Vid seminariet presenteras överenskommelsen samt en överblick över vilka regler som gäller och de största riskerna inom sektorn. Det kommer också att hållas en paneldiskussion och finnas möjlighet att ställa frågor och nätverka. 

Seminariet kommer även att livestreamas (kl.12.00-13.00). 

Medverkande

Vesna Jovic, VD SKL, Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna, Petter Skogar, Förbundsdirektör Arbetsgivarföreningen KFO, Alf Johansson och Chefsåklagare Riksenheten mot Korruption. Moderator: Natali Phalén, Generalsekreterare Insitutet Mot Mutor (IMM).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot