Nästa steg för att motverka studieavbrott

Nästan en femtedel av eleverna i grundskolan saknar behörighet till gymnasiet och omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier inom fem år.

Vad säger forskning och erfarenhet om verksamma metoder, rutiner och systematisk uppföljning för att minska studieavbrott och öka närvaron i skolan?

Erfarenheter från Nederländerna

Ellen Ipenburg-Tomesen berättar om erfarenheter från Nederländerna där de genom systematiskt arbete minskat antalet Early School Leavers från 71 000 elever till under 25 000 elever per år. I Sverige har arbetet utvecklats i ett åttiotal kommuner genom ESF-projektet PlugIn/PlugIn2.0. #jagmed är ytterligare ett projekt i fem regioner med liknande uppdrag. Skolverket har 2016–2018 i uppdrag att stödja arbetet mot studieavbrott hos skolor och huvudmän. Samtliga dessa initiativ avslutas 2018.

SKL arbetar för att etablera ett kunskapscentrum mot studieavbrott utifrån att ha drivit Sveriges största projekt inom området. Under seminariet diskuteras vilka steg som behöver tas på nationell, regional och lokal nivå i det fortsatta arbetet.

Presentationen av erfarenheterna från Nederländerna sker på engelska, övriga seminariet på svenska.

Medverkande

  • Ellen Ipenburg-Tomesen, senior policy advisor, Dutch Ministry of Education, Culture and Science, Neatherlands.
  • Leif Klingensjö, SKL
  • Gunnar Anderzon, Plug In
  • Lars-Inge Jonsson #jagmed
  • Hans-Eric Wikström, Skolverket
  • Marcus Ohlström, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
  • Karin Ericsson, Delegationen för unga och nyanlända till arbete
  • Moderator: Oscar Svensson, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot