Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017

Konferensen är en plats för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare.

Har du ett framgångsrikt exempel på arbete med kvalitetsregister? Vi har nu öppnat för anmälan av förslag på innehåll, abstract, till konferensen, muntliga och posters. Skicka in ditt förslag senast 29 augusti.

Information om anmälan och konferensen (Nationella kvalitetsregisters webbplats)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot