Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Nationella Patientsäkerhetskonferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området. Anmälan öppnar i april 2018.

Konferensen ger utblickar av internationella föreläsare likaväl som handfasta arbetssätt och metoder från svensk vård och omsorg. Vi vill sätta fokus på alla de förbättringar och samtidigt ge inspiration till hur vi kan göra vården och omsorgen ännu säkrare. Konferensen är Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området.

Anmälan öppnar den 17 april 2018.

Mer information om program och anmälan

Patientsakerhetskonferensen.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot