Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Nationella Patientsäkerhetskonferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området.

Konferensen ger utblickar av internationella föreläsare likaväl som handfasta arbetssätt och metoder från svensk vård och omsorg. Vi vill sätta fokus på alla de förbättringar och samtidigt ge inspiration till hur vi kan göra vården och omsorgen ännu säkrare. Konferensen är Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området.

Mer information om program och anmälan

Patientsakerhetskonferensen.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot