Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Nationella Patientsäkerhetskonferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området. Anmälan öppnar i april 2018.

Konferensen ger utblickar av internationella föreläsare likaväl som handfasta arbetssätt och metoder från svensk vård och omsorg. Vi vill sätta fokus på alla de förbättringar och samtidigt ge inspiration till hur vi kan göra vården och omsorgen ännu säkrare.

Anmälan öppnar i april 2018.

Lämna förslag på innehåll till seminarier

Nu söker vi efter förslag till seminarieinnehåll på konferensen. Hur har ni arbetat med patientsäkerhet? Vilka risker har ni identifierat och gjort bättre? Vilka resultat ser ni av ert arbete? Vilka förbättringar har ni genomfört? Hur arbetar ni systematiskt med de metoder, arbetssätt och processer som finns inom patientsäkerhet? Dela med dig av dina resultat, arbete och framgångar!

Patientsakerhetskonferensen.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot