Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

Den 14 november bjuder SKL in till nationell dialog om sammanhållningspolitiken. Konferensen anordnas i samarbete med EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige, SKLs paraplyorganisation i Bryssel CEMR och tio andra EU-medlemsländers regioner, och kan ses som en avslutning på den serie om åtta regionala dialogkonferenser som hölls under våren.

Anmäl dig

Syftet med konferensen är att visa vad EU:s sammanhållningspolitik betyder för regional och lokal utveckling i Sverige och därmed öka kännedomen om arbetet hos EU:s medborgare, politiska företrädare och andra sakkunniga inom relevanta institutioner och offentliga organisationer.

Vi vill också föra en framtidsorienterad diskussion om:   

  • EU:s långtidsbudget
  • förhandlingarna mellan medlemsländer och Europaparlamentet
  • vilka målsättningar sammanhållningspolitiken kommer förhålla sig till på EU-nivå efter 2020
  • hur sammanhållningspolitiken kommer att utformas och vilka som kommer att omfattas samt vilka andra investeringar som EU:s långtidsbudget kommer att stödja

Inbjudan och program publiceras inom kort.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot