Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

Den 14 november bjuder SKL in till nationell dialog om sammanhållningspolitiken. Konferensen anordnas i samarbete med EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige, SKLs paraplyorganisation i Bryssel CEMR och tio andra EU-medlemsländers regioner, och kan ses som en avslutning på den serie om åtta regionala dialogkonferenser som hölls under våren.

Anmäl dig

Dagens moderator är journalisten Rolf Fredriksson, med teknisk assistans av Karin Flordal, SKL.

Program

09.00–10.00

Registrering och kaffe

10.00–11.00

Inledning – hett i Bryssel

Carola Gunnarsson (C), ledamot i SKL:s styrelse och CEMR talesperson för sammanhållningspolitiken.

EU-kommissionens förslag till ny flerårig budgetram för EU liksom förordningsförslag för kommande programperiod

Katarina Areskoug, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Sveriges position i förhandlingsarbetet, allierade och processen framgent

Eva Sjögren, Chef på EU-kansliet vid Statsrådsberedningen.

11.00–12.15
Socialfonden idag och efter 2021

Socialfonden 2014-2020

Annika Rosing, Avdelningschef, Svenska ESF-rådet.

EU-kommissionens målsättningar och förordningsförslag

Katarina Ivankovic-Knezevic, Direktör, GD sysselsättning, social politik och inkludering, Europeiska Kommissionen.

Panelsamtal om kommande programperiod, behov i Sverige, politiska mål och processen framgent

 • Anna Johansson (S), Ordförande, Arbetsmarknadsutskottet Sveriges Riksdag
 • Annica Dahl, Statssekreterare hos Ylva Johansson (S), Arbetsmarknadsdepartementet
 • Ilmar Reepalu (S), Ordförande för SKL:s beredning för internationella frågor och CEMR talesperson för urbana agendan
 • Robert Uitto (S), Regionråd Jämtland Härjedalen, ledamot i SKL:s beredning för tillväxt och regional utveckling

12.15–13.15

Lunch

Restaurang Cabaret, Folkets Hus.

13.15–14.30
Regionalfonden idag och efter 2021

Regionalfonden 2014-2020

Patrik Sällström, Regionchef norra Sverige, Tillväxtverket.

Panelsamtal om kommande programperiod, behov i Sverige, politiska mål och processen framgent

 • Lena Andersson Pench, Direktör GD Regional- och stadspolitik, Europeiska Kommissionen
 • Elisabeth Backteman, Statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), Näringsdepartementet
 • Lars Hjälmered (M), Ordförande, Näringsutskottet Sveriges Riksdag
 • Carola Gunnarsson (C), ledamot i SKL-styrelse och CEMR talesperson för sammanhållningspolitiken
 • Erik Bergkvist (S), Regionråd Västerbotten, Ordförande Europaforum Norra Sverige

14.30–15.00

Fika

15.00–16.00
Samtal om Europeiska unionen – framåtblick, inblick och utblick

Framåtblick ur ett regionalt perspektiv

Kent Johansson (C), f.d. Europaparlamentariker.

EU:s inre marknad, Brexit och EU:s handelsrelationer med omvärlden

Anna Stellinger, Generaldirektör, Kommerskollegium.

16.00

Tack för idag!

Erik Bergkvist (S), Regionråd Västerbotten, Ordförande Europaforum Norra Sverige

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Helena Gidlöf
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot