Nationell konferens om våldsförebyggande arbete

Under vecka 49 arrangerar SKL tillsammans med flera andra organisationer en stor nationell konferens under En vecka fri från våld.

Fullständig inbjudan kommer i månadsskiftet augusti-september.

Konferensens fokus

Sverige har fått en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet. Konferensen fokuserar på praktiska lösningar för utmaningar i detta arbete.

Arrgangörer

Konferensen arrangeras av organisationen MÄN, Unizon, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot