Nationell MJG-dag psykiatrisk vård

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en nationell konferens om markörbaserad journalgranskning som ett led i patientsäkerhetsarbetet.

Anmäl dig

Inbjudan riktar sig till dig som arbetar med patientsäkerhet, är granskare inom MJG eller är intresserad av att lära dig mer om MJG för att kunna utveckla den egna verksamheten.

Innehållsansvarig

Carina Ålenius

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot