Nätverk för ledare av heltidsprojekt

För att möta välfärdens rekryteringsutmaning kommer det att behövas en rad olika åtgärder. Ett sätt att få tillgång till mer
personal – utan att anställa fler - är att ersätta deltidsarbete med heltidsarbete.

Anmäl dig

Att fler arbetar heltid i välfärden är en prioriterad fråga för SKL. Det långsiktiga målet är att heltidsarbete ska bli norm. Inom ramen för den prioriterade frågan, bjuder vi nu in till ännu ett nätverk för projektledare med uppdrag att leda genomförandet av den Heltidsplan som utarbetats i enlighet med Huvudöverenskommelsen med Kommunal, HÖK 16.

En förutsättning för att delta i nätverket är dels att det finns en heltidsplan som tagits fram i enlighet med HÖK 16 och dels att projektledaren har fått ett tydligt uppdrag och nödvändiga resurser för kunna leda genomförandet av planen.

Denna träff är den första av två som anordnas under 2018. Fyra nätverksträffar anordnas under 2019 och de avslutande två träffarna genomförs våren 2020.

Antalet platser är begränsade, principen först till kvarn gäller.

Program

09.30 – 10.00

Kaffe.

10.00 – 12.00

Välkommen till nätverket. SKL presenterar bakgrund och förutsättningar för nätverket. Genomgång av deltagarnas förväntningar, erfarenheter och behov.

12.00 – 13.00

Lunch.

13.00 – 15.30

Planering av kommande nätverksträffar. Arbetsformer, innehåll och ansvarsfördelning.

15.30 – 16.00

Summering och avslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot