Nätverkskonferens för kommunala miljöstrateger

Tema: cirkulär ekonomi, plast och Agenda 2030.

Anmäl dig

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ett nätverksmöte för miljöstrateger i kommunerna. Som ett led i pågående lokalt och regionalt arbete möts vi kring frågor där det behövs utbyte av erfarenheter och samverkan. Till samtalet om Agenda 2030 kommer representanter från Agenda 2030-delgationen och Svenska FN-förbundet. Kring cirkulär ekonomi medverkar representanter för Material Economics, RE:Source och kommunerna i Jakten på plasten.

Vi ser också fram emot att ni bidrar med egna frågeställningar och inspel under dagarna. Ange gärna frågeställningar du vill ta upp i anmälan.

Program, dag 1
Tema cirkulär ekonomi och plast

12.00

Start med drop-in lunch.

13.00

Välkomna!

Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKL presenterar syftet med dagarna och presentation av deltagarna.

Cirkulär ekonomi från vision till konkreta exempel

Robert Westerdahl, Material Economics, tidigare MTR och McKinsey Company.

På gång kring cirkulär ekonomi: EU:s plaststrategi, Rådet för miljösmart konsumtion, konstgräs etc.

Fredrik Bäck och Andreas Hagnell, SKL.

RE:Source – strategiskt innovationsprogram inom resurs- och avfallsområdet

Inspirerande exempel och möjlighet att söka stöd.
Evalena Blomqvist, RE:Source.

Minskad klimatpåverkan från plastanvändning

Framgångsrikt projektsamarbete mellan kommuner i östra mellansverige. Från kartläggning till förändrad upphandling. Se www.jaktenpaplasten.se och klimateffektiv plastupphandling
Anna Hilding, projektledare, Uppsala kommun.
Riikka Vilkuna, kommunstrateg, Eskilstuna kommun

16.30

Open space – Aktuellt på hemmaplan, behov och möjligheter – hur kan vi jobba tillsammans?

I medgång och motgång. Hur kan vi sprida exempel och jobba bättre tillsammans? Vad är aktuellt på hemmaplan där det behövs stöd från andra?

17.30–20.00

Buffémiddag.

Program dag 2, tema Agenda 2030

08.30

Uppsamling från Open space.

09.00

Miljöarbetet och Agenda 2030

Hur ser kopplingen ut till Agenda 2030 och allt som sker inom miljöområdet?

  • Agenda 2030-Delegationens förslag och regeringens strategi
  • Pågående initiativ och Projekt med kommuner och regioner

Jonas Frykman, Delegationen för Agenda 2030, Ulrika Freij, Svenska FN-förbundet, Kerstin Blom Bokliden, SKL.

10.00

Fika

10.30

Så här jobbar vi med Agenda 2030-målen

Exempel från kommun.
Anna Svedlund, Regionförbundet Sörmland.

11.15

Samtal kring borden

Hur vill vi jobba med Agenda 2030 på hemmaplan?

11.45

Uppsamling och fortsatt arbete

Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, SKL.

12.00

Lunch.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot