Nätverkskonferens för kommunala miljöstrateger

SKL bjuder in till ett nätverksmöte för miljöstrateger med tema cirkulär ekonomi, plast och Agenda 2030.

Anmäl dig

SKL bjuder in till ett nätverksmöte för miljöstrateger i kommuner. Som ett led i pågående lokalt och regionalt arbete möts vi kring frågor där det behövs utbyte av erfarenheter och samverkan.

Till samtalet om Agenda 2030 kommer representanter från Agenda 2030-delgationen och Svenska FN-förbundet. Kring cirkulär ekonomi medverkar representanter för Material Economics, RE:Source och kommunerna i Jakten på plasten.

Vi ser också fram emot att ni bidrar med egna frågeställningar och inspel under dagarna. Ange gärna frågeställningar du vill ta upp i anmälan.

Program dag 1

Tema: Cirkulär ekonomi och plast

12.00–13.00

Start med drop-in lunch

13.00–16.30

Välkomna!

Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKL, presenterar syftet med dagarna. Deltagarna presenteras.

Cirkulär ekonomi från vision till konkreta exempel

Robert Westerdahl, Material Economics, tidigare MTR och McKinsey Company

På gång kring cirkulär ekonomi: EU:s plaststrategi, Rådet för miljösmart konsumtion, konstgräs etc.

Fredrik Bäck och Andreas Hagnell, SKL

RE:Source – strategiskt innovationsprogram inom resurs- och avfallsområdet

Inspirerande exempel och möjlighet att söka stöd, Evalena Blomqvist, RE:Source

Minskad klimatpåverkan från plastanvändning

Framgångsrikt projektsamarbete mellan kommuner i östra mellansverige. Från kartläggning till förändrad upphandling.

Jakten på platsen

Anna Hilding, projektledare, Uppsala kommun
Riikka Vilkuna, kommunstrateg, Eskilstuna kommun

16.30–17.30

Open space – Aktuellt på hemmaplan, behov och möjligheter – hur kan vi jobba tillsammans?

Hur kan vi sprida exempel och jobba bättre tillsammans? Vad är aktuellt på hemmaplan där det behövs stöd från andra?

17.30–20.00

Buffémiddag

 

Program dag 2

Tema: Agenda 2030

08.30–09.00

Uppsamling från Open space

09.00–10.00

Miljöarbetet och Agenda 2030

Hur ser kopplingen ut till Agenda 2030 och allt som sker inom miljöområdet?

  • Agenda 2030-Delegationens förslag och regeringens strategi
  • Pågående initiativ och Projekt med kommuner och regioner

Jonas Frykman, Delegationen för Agenda 2030, Ulrika Freij, Svenska FN-förbundet, Kerstin Blom Bokliden, SKL

10.00–10.30

Fika

10.30–11.15

Så här jobbar vi med Agenda 2030-målen

Lena Bengtén, Luleå kommun
Anna Svedlund, Regionförbundet Sörmland
Mona Karila, Landstinget Sörmland

11.15–11.45

Samtal kring borden

Hur vill vi jobba med Agenda 2030 på hemmaplan?

11.45–12.00

Uppsamling och fortsatt arbete

Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, SKL

12.00

Lunch

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot