Nätverkskonferens för miljöstrateger i kommunerna

Tema: lokala verktyg, hållbar konsumtion, Agenda 2030, klimatsmart upphandling med mera.

Anmäl dig

Det är endast möjligt att delta via webb den 11 september, kl. 13.00–16.30.

Program den 11 september

Hornsgatan 20, lokal Torget.

12.00

Start med drop-in lunch

13.00

Välkomna! Syftet med dagarna, presentation av deltagarna och aktuellt på hemmaplan

Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKL.

13.30

Glokala Sverige

Ulrika Freij, projektledare, Svenska FN-förbundet.

Guide för lokalt arbete med miljömål - uppdatering

Anna-Karin Poussart, miljöstrateg, Lunds kommun.

Hållbara Livsstilar

Maria Ivarsson, projektledare, Naturvårdsverket.

Fika ca 15.00

Fler gör mer – tillsammans minskar vi matsvinnet

Karin Fritz, projektledare, Livsmedelsverket.

Lokala indikatorer i miljömålsarbetet

Olena Kashyna, handläggare, Naturvårdsverket.

Grönskans och ekosystemens betydelse i samhällsplaneringen

Christina Wikberger, miljöstrateg, Värmdö kommun.

Aktuellt på SKL, Klimatsmart och hållbar upphandling etc.

17.30–20.00

Buffémiddag


Program den 12 september

Hornsgatan 15 lokal Koch våning 6.

Workshops fördjupade samtal kring gårdagens teman och nya

08.30

Rollen som strateg i kommunen

Inledning av ett par kommuner, följt av samtal.

09.30

Guide för lokalt arbete med miljömål - uppdatering

Anna-Karin Poussart, Lunds kommun och Tommy Persson, Länsstyrelsen i Skåne.

Fika ca 10.00-10.20

Hållbara Livsstilar

Maria Ivarsson, Naturvårdsverket.

10.50

WS med val mellan olika teman:

Lokala indikatorer i miljömålsarbetet

Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS / Länsstyrelsen Dalarna.

Klimatsmart och hållbar upphandling

Andreas Hagnell, SKL.

Agenda 2030

Kerstin Blom Bokliden, SKL.

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Christina Wikberger, Värmdö kommun.

Deltagarnas egna förslag på teman

11.50

Uppsamling

12.00

Lunch

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare
  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot