Nätverksträff folkhögskolor

Den 5 mars i Stockholm bjuder SKL till nätverksträff för chefstjänstemän, eller motsvarande roll, som på landsting eller regioner ansvarar för frågor om styrning och finansiering av folkhögskolor, såväl offentligägda som rörelsefolkhögskolor. Nätverket är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, kunskap och möjlighet till ett kollegialt nätverk. 

Anmäl dig

Program

09.30–10.00

Kaffe serveras på plan 12.

10.00–10.10

Välkomna.

10.10–10.40

SCB – ny statistikmyndighet för folkhögskolorna

Under 2018 kommer SCB att bli statistikansvarig myndighet för folkhögskolan. I och med detta har de påbörjat en översyn av undersökningarna. Malin Forsberg och Robert Hansson, från SCB, deltar som ett led i att kartlägga regioner och landstings behov och önskemål samt synpunkter på vad som samlas in.

10.40–11.10

Tillämpningsanvisningar för mobilitetsstöd

Hösten 2017 beslutade SKL att fortsätta ta fram en rekommendation för mobilitetsstöd (hette tidigare interkommunal ersättning), men det beslutades också att det administrativa arbetet ska förenklas och nya, tydligare tillämpningsanvisningar tas fram. Ett förslag till tillämpningsanvisningar har nu tagits fram av en arbetsgrupp. Förslaget kommer att skickas ut i förväg och det kommer vara möjligt att komma med synpunkter och diskutera förslaget på mötet.

11.10–11.50

Aktuellt från Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet kommer för att informera om de nya villkoren och fördelningskriterierna för statsbidrag till folkhögskolorna, men också för att prata om de 5 000 nya platser till folkhögskorna 2018 samt frågan om filialer (som har ökat kraftigt).

11.50–12.00     

Avslutning. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot