Nätverksträff för näringslivsansvariga

Vårens nätverksträff kommer bland annat att handla om finansieringsmöjligheter till företag och svårigheter kring bygglovsprocesserna. Dag två kommer vi att lyssna på Årets Tillväxtkommun 2017 och träffen avslutas tillsammans med nätverket för Samhällsbyggnadschefer då vi lyssnar på Handelsutveckling och har workshops kring hur vi i kommunerna på ett bra sätt kan samverka mellan planering- och näringslivsfunktionerna.

Anmäl dig

Nätverket för näringslivsansvariga träffas två gånger per år och syftet med träffarna är att lyfta aktuella frågor, diskutera viktiga frågeställningar och utbyta erfarenheter. En viktig del är också att vi lär känna varandra och får möjlighet att utöka våra personliga nätverk.

Fokus på besöksnäringen

I anslutning till nätverksmötet är du välkommen att delta på ett förmöte med fokus på besöksnäringen. Mötet äger rum den 8 februari mellan kl 10 – 12 och temat är utredningen Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95) och SKLs remissarbete.

Information och anmälan till Fokus på besöksnäringen

Program 8 februari

12.00–13.00

Lunch

13.00–15.00

Inledning, SKL

Regionalt utvecklingskapital 
Så här ser det ut – en kartläggning av regionalt utvecklingskapital i Sverige, Helena Gidlöf, SKL

Kapitalförsörjning till företag – EU fonder
Johan Wullt, Chef för media och kommunikation, EU-kommissionen Sverige, Magnus Astberg,Senior Rådgivare, EU-kommissionen Sverige

ALMI – Vi investerar i framtiden
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör ALMI

Verksamt Region – En dörr in till det regionala stödsystemet
Johan Lager, Tillväxtverket

15.00–15.20

Paus

15.20–17.30

Östersund – Idrott, tillväxt och attraktion
Östersund har under många år strategiskt jobbat med idrotten som tillväxt och attraktionsskapare, Per Johansson, Tillväxtchef Östersund

Byggloven bromsar företagen
SKL tänker jobba mer med bygglovsfrågan under 2018. Det här blir en presentation av bakgrunden till arbetet samt en diskussion med nätverket för att få in erfarenhet och tips inför arbetet, SKL

Serverat 2018
Det viktigaste digitaliseringsprojektet går in i en ny fas, Kenneth Zetterberg, projektledare SKL

Aktuellt från SKL
• Överenskommelse mellan SKL och Vinnova
• Inventeringen av näringslivsprogram
• Insikt 2018
• SKLs framtidsspaning
• Den strategiske mångsysslaren
• Tillväxtverkets arbete – Omställningar i näringslivet

17.30

Middag

Program 9 februari

09.00–10.00

Årets tillväxtkommun 2017- Älmhult
I Älmhult arbetar kommunen och näringslivet nära tillsammans för att nå tillväxt och hållbar utveckling. Ett strategiskt arbete som bland annat innehåller satsningar på byggande, centrumutveckling och platsvarumärke har stärkt Älmhults position som attraktiv boendekommun utanför de större tillväxtregionerna och gör att Älmhult tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2017, Per Sandgren, Arena för Tillväxt, Eva Ballovarre, Kommunstyrelsens ordförande, Roland Eiman, Kommunchef, Eddie Hansson, Näringslivsutvecklare, Älmhult

10.00­–12.00

Handelsutvecklingen i Sverige
Elisabet Elmsäter, Svensk Handel 

Hur skapar vi en bra samverkan i processerna mellan planerings- och näringslivsfunktionerna?
Diskussioner och bikupor
Eva Hägglund, SKL
Christina Thulin, SKL
Fredrik Berglund, SKL
Anders Gunnarsson, SKL

Avslut och diskussion
Fredrik Berglund, SKL

12.00

Lunch

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot