Nätverksträff för näringslivsansvariga

SKL:s nätverksträff för näringslivsansvariga i höst kommer bland annat att handla om hur vi arbetar som näringslivstjänstemän och socialt kapitals påverkan på näringslivsklimatet. Vi kommer också att få lyssna på framtidens bioekonomi och testbäddar för samhällsutmaningar.

Anmäl dig

I samband med nätverksträffen hålls ett förmöte om besöksnäringen den 20 september kl 10.00–12.00. Temat är Game changer – den stora investeringen som kan förändra det mesta.
Information och anmälan

Program 20 september

12.00–13.00

Lunch.

13.00–14.40

Bygglov – Hur arbetar de som får höga betyg i Insiktsundersökningen

Rapport kring bygglov som bygger på djupintervjuer av kommuner som det går bra för i Insiktsundersökningen.
Sofia Lindén, SKL/Örebro kommun och Jan Torége, SKL.

I Timrå går företagen före

Vikten av att ha politiken med sig, satsningen #100företag100dagar och arbetet med en ny näringslivsstrategi för alla förvaltningar.
Christian Söderberg, Näringslivschef Timrå.

Testbäddar för samhällsutmaningar

Nya möjligheter för offentliga aktörer som vill öppna upp sina verksamheter för test och utveckling tillsammans med näringsliv och andra aktörer.
Jonny Paulsson, Vinnova och Klas Danerlöv, SKL.

14.40–15.10

Fika.

15.10–17.00

Infrastruktur för framtiden

Framtidsspaning i SKL perspektiv. Vilka investeringar gör vi för framtiden? Hur jobbar SKL.?
Peter Haglund, Sektionschef, SKL.

Hur går det egentligen för Sverige

Är Sverige rustad för framtiden?
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL.

Vi lär oss mer om framtidens bioekonomi

”Vi har en vision – att Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050. En bioekonomi innebär ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser.” Programchef för Bioinnovation, Anna Wiberg, berättar om vad det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation ser för potential inom biobaserad utveckling. Programmets grundstenar är de innovationsprojekt där näringsliv, offentlig sektor, akademi och institut samarbetar för att skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster.
Anna Wiberg och Linda Larsson, Bioinnovation.

17.00

Middag.

Program 21 september

09.00–10.15

Sveriges Nya Geografi 2018

I år har Sveriges Nya Geografi fokus på kommunernas omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering. Rapporten visar utvecklingen och situationen inom några politikområden som har stor betydelse för kommunernas omställnings-förmåga.
Anna Kelly, verksamhetschef, Arena för Tillväxt.

Den strategiska mångsysslaren

För tio år sedan tog vi fram en rapport som hette den strategiska mångsysslaren. Nu har vi haft en enkät ute och vi presenterar resultatet av den.
Jan Torége, SKL.

10.15–10.45

Fika.

10.45–12.00

Socialt kapital och entreprenörskap i Sveriges kommuner

Ett projekt för att skapa ny, policyrelevant kunskap om entreprenörskapsfrämjande faktorer i olika region- och kommuntyper, med särskilt fokus på lokala politiken och lokalt socialt kapital och deras ömsesidiga förhållanden.
Lucia Naldi, prof. Internationella handelshögskolan Jönköping, Anna Kelly och Per Sandgren, Arena för Tillväxt.

Avslut och diskussion

Fredrik Berglund, SKL.

12.00–13.00

Lunch.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot