Nätverksträff för näringslivsansvariga

Höstens nätverksträff kommer bland annat att handla om strategier samt omställning och synkronisering av styrdokument på olika nivåer. Vi kommer också att få höra några intressanta kommunexempel på genomförda aktiviteter och projekt.

Anmäl dig

Syftet med nätverksträffarna är att lyfta och diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter. En viktig del är också att vi lär känna varandra och får möjlighet att utöka våra personliga nätverk.

Som vanligt börjar vi med gemensam lunch kl 12.00 på torsdagen och avrundar med lunch på fredag. Självklart finns det också tid för mingel och middag på torsdagskvällen!

Program 26 september

12.00–13.00

Lunch

13.00–14.30

Inledning

Katrien Vanhaverbeke, sektionschef, SKL.

Proaktivt omställningsarbete

Hur kan vi skapa beredskap för att hantera större varsel och omställning i det lokala
näringslivet?

Vi möter två kommuner som båda genomfört projekt kring ett proaktivt
omställningsarbete för deras kommuner. Tillväxtverket berättar om sitt uppdrag att stödja kommuner och regioner vid större varsel, ett uppdrag som nu går vidare in i nästa skede.

Tillsammans diskuterar vi behov och utmaningar för att skapa beredskap för omställning i näringslivet. En fråga som är viktig inte minst mot bakgrund av den konjunkturavmattning vi är inne i.

Medverkande: Jan Jäder, Skinnskattebergs kommun, Fredrik Igelström, Hagfors kommun och Monika Kväl, Tillväxtverket.

14.30–15.00

Fika

15.00–17.15

Planeringsmodeller för en modern handelsutveckling i stad

Med Sveriges relativt snabba befolkningsökning planeras och byggs det många nya
stadsdelar. Andra befintliga stadsdelar förtätas. Det finns en stor samstämmighet om att en viktig del i en levande stadsdel är aktiva bottenvåningar med caféer, butiker, friskvård, kultur, nöjen med mera. Hur gör vi för att åstadkomma det?

Hur skapar vi en bra ”bottenplatta” i en stadsdel, en grund som ger förutsättningar för en god stadsutvecklingsprocess?

Medverkande: Anders Börjesson, Näringslivschef Nacka och Elisabet Elmsäter, Näringspolitisk expert Svensk Handel.

Kommunala exempel

 • Smart specialisering på lokal nivå. Ulf Hägglund, Jokkmokk.
 • Orsas verktyg för ett förbättrat företagsklimat. Klaus Csucs, Orsa.
 • Samarbete och framgång, Multinationella företag i det lokala samhället. Mikael
  Larsson, Flen.

Globala värdekedjor, digitalisering samt jobbens och tillväxtens geografi

Medverkande: Martin Andersson, professor vid Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola.

18.00

Middag

Program 27 september

09.00–10.20

RUS i region Örebro län – framgång kan skyllas på den mänskliga faktorn

Medverkande: Kristina Eklöf, Områdeschef Näringslivsutveckling Region Örebro och Henrik Olofsson, Näringslivschef Askersund.

Workshop – Kommunalt näringslivsarbete och RUS

 • Hur fungerar/fungerade er process med regionen kring RUS och
  näringslivsfrågor – vad fungerar/fungerade bra och vad behöver utvecklas?
 • Hur använder vi på bästa sätt RUS:en i våra kommunala
  näringslivsstrategier?
 • Näringslivsstrategierna i förhållande till andra kommunala, regionala och
  nationella strategier?

Medverkande: Fredrik Berglund och Anders Gunnarsson, SKL.

10.20–10.50

Fika

10.50–12.00

Workshop fortsättning – vad kom vi fram till?

Diskussion och redovisning med Anders Gunnarsson och Fredrik Berglund, SKL.

Aktuellt från SKL


Nästa möte

12.00

Lunch

Förmöte med fokus på besöksnäringen

Höstens förmöte har tema Strategier och hålls på Clarion Hotel kl 10.00–12.00. Ange om du vill delta i anmälan till nätverket för näringslivsansvariga.

Innehåll

Strategier ger riktning, hjälper oss att fokusera på rätt saker och är ofta en plattform för samarbete och samverkan. För besöksnäringen har Nordiska Ministerrådet tagit fram en gemensam nordisk strategi, regeringen har aviserat en ny strategi för staten och Svensk Turism är inne i ett arbete för att ta fram en ny strategi för näringen. Vad är vad i dessa övergripande strategier? Vi diskuterar också regionala och kommunala strategier.

En bra strategi behöver kunna följas upp. Vi uppdaterar er kring den svenska turismstatistiken.

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot