Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

Den 8-9 maj 2018 arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting och Region Skåne ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond. Toppmötet är en del av Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018.

Anmäl dig

The Nordic Cultural Political Summit (länk till hemsidan för information och anmälan)

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte syftar till att formulera lokala och regionala perspektiv i relation till det nordiska kulturpolitiska samarbetet. Det ger en möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap om hur kommuner, regioner och stat tillsammans kan stärka förutsättningar för kultur i de nordiska länderna och utveckla flernivåarbetet. Mötet sätter fokus på kulturpolitiska utmaningar idag och i framtiden. Det belyser även hur den lokala och regionala nivån kan bidra till att utveckla det nordiska samarbetet.

"En helt unik konferens"

Karin Thomasson, fjärde vice ordförande SKL, uppmanar politiker på alla nivåer att delta på det kulturpolitiska toppmötet i Malmö.

– Det är ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter och hitta gemensamma lösningar tillsammans med nordiska kollegor på alla politiska nivåer, säger hon.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot